ıl sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

ıl renk, tüs