açgözlük sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

açgözlük harislik, heves, ihtiras, tamahkârlık