abla sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abla aba, bacı, büyük bacı, mama