acele sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

acele çabuk, ivedi, tacilî, telesik, tez