zıbarmak sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zıbarmak gebermek, ölmek