zıddiyet sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zıddiyet çelişki, tenakuz, uyuşmazlık