zıkkım sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zıkkım ağı, zehir