zımni sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zımni gizli, içerik, kapalı