zıpçıktı sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zıpçıktı gafleten, gözlenilmeden, türedi