zeval sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zeval kabahat, öğle, sorumluluk, suç