zihayat sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zihayat canlı, dinç, neşeli