zihin sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zihin an, bellek, bilinç, dimağ, hatır, kafa, yâd