zil sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zil zeng, zeng sesi