zilli maşa sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zilli maşa edepsiz, şirret