zulüm sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zulüm cefa, eziyet