Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

acıklı dokunaklı, feci, gussalı, hazin, kederli
açıklık ara, mesafe, sarahat, vuzuh
acıkmak acmak
acılama paylama, sançma, zehirleme
acılamak paylamak, sançmak, zehirlemek
acılanmak acılaşmak
acılar teessürat
acılaşma acıma, turşulaşma, tüntleşme
acılaşmak acımak, turşulaşmak, tüntleşmek
acılı kederli, yanık, zehirli
acılık felaket, keskinlik, kinayelilik, meraret, sertlik, tüntlük, uğursuzluk, zehirlilik
açılmak boşalmak
açım açma
acıma merhamet, rahim
acımak acılaşmak, yazığı gelmek
acımasız cani, cellat, gaddar, gâvur, kalpsiz, katı, merhametsiz, rahimsiz
acımsı dokunaklı

Sayfalar :6/719
<<< 3 4 5 6 7 8 9 > >>