Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zapt etmek tutmak
zaptiye jandarma
zar cidar, çeper, perde
zarafet incelik, nezaket, zariflik
zarafetli zarif
zarar hasar, hüsran, zayiat, ziyan
zarar ederek zararına
zarar etmek yitirmek
zarar vermek dokunmak
zararına zarar ederek
zararlı kötü, muzır, olumsuz, pis
zarf kap, kılıf, sarma
zarif ince
zariflik zarafet
zaruret icap, sıkıntı
zaruri elzem, gerekli, zorunlu
zat adam, kendi, kişi, nesne, öz, şahıs, şey

Sayfalar :710/719
<<< 707 708 709 710 711 712 713 > >>