Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zaten doğrusu, esasen
zati zaten
zatî kişisel, özel
zatlar zevat
zavallı âciz, biçare, fakir, fukara, gariban, garip, miskin, perişan
zaviye açı, bucak, köşe
zayi boş, kayıp, yararsız
zayi etmek kaybetmek, yitirmek
zayi olmak kaybolmak, yitmek
zayiat zarar, ziyan
zayıf çelimsiz, ince, kuru, yufka
zayıflamak daralmak, incelmek, kurumak, süzülmek
zayıflık zaaf, zafiyet
zeban dil
zebun âciz, zayıf
zebunlaşmak zayıflamak
zecren zorla
zehir acı, ağı, keder, ot, sıkıntı, zıkkım
zehirlemek sokmak

Sayfalar :711/719
<<< 708 709 710 711 712 713 714 > >>