Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zıngırağı çıngırak
zıngırdamak zangırdamak
zıpçıktı gafleten, gözlenilmeden, türedi
zıpzıp bilye
zırdeli çılgın
zırıldamak zırlamak
zırıldanmak zırıldamak
zırlamak zırıldamak
zırnık metelik
zırt fırt zırt pırt
zırt zırt zırt pırt
zırtlak yavan
zırva boş söylemek, boşboğazlık, cefengiyat
zırvalamak boşboğazlık etmek, cefengiyat söylemek, saçmalamak
zıt akis, aksi, karşı, karşıt, ters
zıt olmak çelişmek
zıtlık tezat
zıvanasız kaçık
zıypak kaygan
zor baskı, cebir, çetin, emekli, güç, kuvvet, müşkül, sıkıntı, yaş, zorla

Sayfalar :713/715
<<< 710 711 712 713 714 715 >