Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zor alım müsadere
zoraki zorla
zorba derebeyi
zorbalık tahakküm
zorla zor, zoraki
zorlamak sıkmak, üstelemek, yırtmak
zorlamasız içten, kolay
zorlaşmak daralmak
zorlayıcı mücbir
zorlu dayanıklı, güçlü, kızgın, kuvvetli
zorluk külfet, müşkül, zahmet
zorlukla güç
zorluklar müşkülat
zorunlu çaresiz, mecbur, mecburi, zaruri
zorunluluk zaruret
zübde öz
züğürt hasta, kembağal, pulsuz
zühul hata
zuhur etmek belirmek

Sayfalar :714/715
<<< 711 712 713 714 715 >