Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zırt zırt zırt pırt
zırtlak yavan
zırva boş söylemek, boşboğazlık, cefengiyat
zırvalamak boşboğazlık etmek, cefengiyat söylemek, saçmalamak
zıt akis, aksi, karşı, karşıt, ters
zıt olmak çelişmek
zıtlık tezat
zıvanasız kaçık
zıypak kaygan
zor baskı, cebir, çetin, emekli, güç, kuvvet, müşkül, sıkıntı, yaş, zorla
zor alım müsadere
zoraki zorla
zorba derebeyi
zorbalık tahakküm
zorla zor, zoraki
zorlamak sıkmak, üstelemek, yırtmak
zorlamasız içten, kolay
zorlaşmak daralmak
zorlayıcı mücbir

Sayfalar :714/715
<<< 711 712 713 714 715 >