Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zula etmek aşırmak, çalmak, gizlemek, saklamak
zülfüyâr zülüf
zulmeden zalim
zulmet karanlık, zifiri
zulmetmek kıymak
zulüm cefa, eziyet
zümre camia, cins, grup, takım, topluluk, tür
zürriyet çocuk

Sayfalar :715/715
<<< 712 713 714 715