Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

ziynet bezek, süs
zıbarmak gebermek, ölmek
zıddiyet çelişki, tenakuz, uyuşmazlık
zıddına aykırı
zıkkım ağı, zehir
zımba delgeç
zımbalamak öldürmek
zımbırtı zırıltı
zımni gizli, içerik, kapalı
zıngıl zıngıl zangır zangır
zıngıldamak zangırdamak
zıngır zıngır zangır zangır
zıngırağı çıngırak
zıngırdamak zangırdamak
zıpçıktı gafleten, gözlenilmeden, türedi
zıpzıp bilye
zırdeli çılgın
zırıldamak zırlamak
zırıldanmak zırıldamak

Sayfalar :716/719
<<< 713 714 715 716 717 718 719 >