Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

ziyafet şölen, toy
ziyalı aydın, aydınlık, münevver
ziyan hasar, hüsran, zarar, zayiat
ziyan etmek ekmek, heba etmek, heder etmek
ziyaret görüşme
ziyasız karanlık
ziynet bezek, süs
zıbarmak gebermek, ölmek
zıddiyet çelişki, tenakuz, uyuşmazlık
zıddına aykırı
zıkkım ağı, zehir
zımba delgeç
zımbalamak öldürmek
zımbırtı zırıltı
zımni gizli, içerik, kapalı
zıngıl zıngıl zangır zangır
zıngıldamak zangırdamak
zıngır zıngır zangır zangır

Sayfalar :716/719
<<< 713 714 715 716 717 718 719 >