Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zühul hata
zuhur etmek belirmek
zükâm nezle
zül alçaklık, düşkünlük, eclaflık, rezillik
zula etmek aşırmak, çalmak, gizlemek, saklamak
zülfüyâr zülüf
zulmeden zalim
zulmet karanlık, zifiri
zulmetmek kıymak
zulüm cefa, eziyet
zümre camia, cins, grup, takım, topluluk, tür
zürriyet çocuk

Sayfalar :716/716
<<< 713 714 715 716