Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

zırdeli çılgın
zırıldamak zırlamak
zırıldanmak zırıldamak
zırlamak zırıldamak
zırnık metelik
zırt fırt zırt pırt
zırt zırt zırt pırt
zırtlak yavan
zırva boş söylemek, boşboğazlık, cefengiyat
zırvalamak boşboğazlık etmek, cefengiyat söylemek, saçmalamak
zıt akis, aksi, karşı, karşıt, ters
zıt olmak çelişmek
zıtlık tezat
zıvanasız kaçık
zıypak kaygan
zor baskı, cebir, çetin, emekli, güç, kuvvet, müşkül, sıkıntı, yaş, zorla
zor alım müsadere
zoraki zorla
zorba derebeyi, pezevenk
zorbalık tahakküm

Sayfalar :717/719
<<< 714 715 716 717 718 719 >