Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abdar güzel, ifadeli, letafetli, manalı, sulu, şıralı, taravetli, tesirli
abdarlık letafetlilik, sululuk, şıralılık, taravetlilik
abdarlılık ifadelilik, manalılık, tesirlilik
abdest vuzu
abdesthane tuvalet
abdug atlama, ayran
abece alfabe
abecesel alfabetik
abes boş, gereksiz, yersiz
abes yere boşuna
âbi benefşevi, gök, mavi
abide anıt, eser, estelik, kaynak, yadigâr
abidik gubidik abuk sabuk
abit zahit
abitleşme zahitleşme
abitleşmek zahitleşmek
abitlik zahitlik
abiye gösterişli, tuvalet
abır giyim, haya, haysiyet, hürmet, kadir kıymet, kıyafet, şeref, üst baş
abırlamak azarlamak

Sayfalar :2/715
< 1 2 3 4 5 > >>