Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abırlı hayalı, hürmetli, ismetli, itibarlı, münasip, namuslu, nüfuzlu, selikalı, utangaç, yakşı
abırsız edepsiz, hayasız, utanmaz
abırsızlık edepsizlik, hayasızlık, utanmazlık
abla aba, bacı, büyük bacı, mama
abluka kuşatma, muhasara
abluka etmek kuşatmak
abone olmak dadanmak
aborda etmek yanaşmak
abra denge, yük
abstre mücerret, soyut
abstreleşme mücerretleşme, soyutlaşma
abstreleşmek mücerretleşmek, soyutlaşmak
abstreleştirme mücerretleştirme, soyutlaştırma
abstreleştirmek mücerretleştirmek, soyutlaştırmak
absürt saçma
abuhava iklim
abuk sabuk anlamsız, herze
abuk subuk abuk sabuk
abuklamak saçmalamak
abullabut hantal, kaba

Sayfalar :3/715
< 1 2 3 4 5 6 > >>