Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abus acayip, garip, somurtkan
dilenci, fakir, haris, hevesli, karnıboş, kâsıp, muhtaç, sefil, yalanaç, yoksul, yurtsuz
acaba acep, göresin, kuşku, şüphe
açacak anahtar
acar becerikli, cesur, çevik, yeni
açar anahtar
acara acar
acayip abus, antika, garip, ibret, tuhaf
acele çabuk, ivedi, tacilî, telesik, tez
acele etmek aşıkmak, telesmek
aceleci acul, çabuk, farfara, ivecen, kıvrak
acelecilik aldıraşlık, telaş
aceleten çabucak
Acemce Farsça
acemi amatör, bilgisiz, müptedi, tor, toy
açgöz açgözlü, haris, ihtiraslı, tamahkâr
açgözlü açgöz, gözü aç, haris, hırslı, tamahkâr
açgözlük harislik, heves, ihtiras, tamahkârlık

Sayfalar :4/715
< 1 2 3 4 5 6 7 > >>