Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

acil yardım ilk yardım
acilen çabucak
aciz güçsüzlük
âciz miskin, zavallı
âcizlik güçsüzlük
acı ağır, ağrı, ateş, azar, çığlık, dağ, dokunaklı, elem, eziyetli, felaketli, göbüt, ıstırap, keder, kaba, keskin, kırıcı, kötü, kubat, meşakkatli, üzüntü, yara, zehir, zehirli
açı bucak, zaviye
acı olmak acılaşmak
açığa vurmak dökmek, ifşa etmek
açık aleni, bâz, berrak, boş, çıplak, fatih, meftuh, münhal, ruşen, sarih, somut, vazıh, zahir
açık ağızlı ahmak, aptal, sersem
açık artırma artırma, müzayede
açık iclas açık oturum
açık oturum açık iclas
açık saçık edepsiz, müstehcen
açıkça açık
açıkgöz jandarma, kurnaz, uyanık
açıklama izah, tavzih
açıklamak göstermek, izah etmek, tavzih vermek, yayımlamak

Sayfalar :5/719
<<< 2 3 4 5 6 7 8 > >>