aba sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abadanlık imar, kent, mesken, şehir, şenlik
abajur kalpak, örtük, sayvan, siper
abajurlu kalpaklı, siperli
abaküs mihsap
abalı abapuş
abanmak bastırmak, dayanmak
abanozlaşmak matlaşmak, sertleşmek
abapuş abalı
abartı mübalağa
abartılı mübalağakâr
abartma ilave
abartmadan bilamübalağa
abartmak artırmak, börttürmek, mübalağa etmek
abat bayındır, rahat, şad, şen
abatlaşma güzelleşme, şenlenme, yakşılaşma
abatlaşmak güzelleşmek, şenlenmek, yakşılaşmak