abla sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abla apa, bacı, büyük bacı, mama