abus sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abus acayip, garip, somurtkan