kâğıt sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

kâğıt çönge, pusula, tezkere