Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu!

Dikkat: Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin ikinci ve dördüncü harfi a olan 5 harfli kelimeleri aramak için ?a?a? şeklinde arama yapabilirsiniz. Böylece cevap kısmına yazabileceğiniz kelimeyi bulup eş anlamlılarını da soru kısmına yazabilirsiniz.

Eş anlamlı kelimelerle adam asmaca oyunu

açık sözlü rastgu, doğrusöz
açıkça açık
açıkgöz ayyar, jandarma, kurnaz, kuv, uyanık
açıklama izah, tavzih
açıklamak düşündürmek, göstermek, izah etmek, izah vermek, tavzih vermek, yayımlamak
acıklanma asabileşme, hırslanma, hiddetlenme, kızma, mezemmetleme, tanlama
acıklanmak asabileşmek, hırslanmak, hiddetlenmek, kızmak, mezemmetlemek, tanlamak
acıklı coşkun, dehşetli, dokunaklı, feci, gam gussalı, gamgin, gazaplı, gussalı, hazin, hırslı, hiddetli, kaygılı, kederli, korkunç, şiddetli
açıklık ara, mesafe, sarahat, vuzuh
acıklılık asabilik, hırslılık, hiddetlilik, mezemmetlilik, tanlaklılık
acıkmak acmak, aç kalmak
acılama paylama, sançma, zehirleme
acılamak paylamak, sançmak, zehirlemek
acılanmak acılaşmak
acılar teessürat
acılaşma acıma, turşulaşma, tüntleşme
acılaşmak acımak, turşulaşmak, tüntleşmek
acılı kederli, yanık, zehirli
acılık felaket, keskinlik, kinayelilik, meraret, sertlik, tüntlük, uğursuzluk, zehirlilik

Sayfalar :6/741
<<< 3 4 5 6 7 8 9 > >>