Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu!

Dikkat: Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin ikinci ve dördüncü harfi a olan 5 harfli kelimeleri aramak için ?a?a? şeklinde arama yapabilirsiniz. Böylece cevap kısmına yazabileceğiniz kelimeyi bulup eş anlamlılarını da soru kısmına yazabilirsiniz.

Eş anlamlı kelimelerle adam asmaca oyunu

açıklamak düşündürmek, göstermek, izah etmek, izah vermek, tavzih vermek, yayımlamak
acıklı dokunaklı, feci, gam gussalı, gamgin, gussalı, hazin, kaygılı, kederli
açıklık ara, mesafe, sarahat, vuzuh
acıkmak acmak, aç kalmak
acılama paylama, sançma, zehirleme
acılamak paylamak, sançmak, zehirlemek
acılanmak acılaşmak
acılar teessürat
acılaşma acıma, turşulaşma, tüntleşme
acılaşmak acımak, turşulaşmak, tüntleşmek
acılı kederli, yanık, zehirli
acılık felaket, keskinlik, kinayelilik, meraret, sertlik, tüntlük, uğursuzluk, zehirlilik
açılmak boşalmak
açım açma
acıma merhamet, rahim
acımak acılaşmak, rahmetmek, yazığı gelmek
acımasız cani, cellat, gaddar, gâvur, kalpsiz, katı, merhametsiz, rahimsiz, taş yürek

Sayfalar :6/724
<<< 3 4 5 6 7 8 9 > >>