Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu!

Dikkat: Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin ikinci ve dördüncü harfi a olan 5 harfli kelimeleri aramak için ?a?a? şeklinde arama yapabilirsiniz. Böylece cevap kısmına yazabileceğiniz kelimeyi bulup eş anlamlılarını da soru kısmına yazabilirsiniz.

Eş anlamlı kelimelerle adam asmaca oyunu

yönetmek çevirmek, idare etmek, kullanmak
yönetmelik talimat
yönetmen müdür
yönlü uygun
yonmak yontmak
yönseme temayül
yöntem erkân, metot, muamele, politika, reçete, seçenek, sistem, usul, yol
yöntemsiz uygunsuz
yontmak kesmek
yontu heykel
yordam çalım, kılavuz, yardımcı
yordamlı becerikli, yakışıklı
yöre civar, etraf, mahal, muhit, ön, taraf
yöresel mevzii, yerel
yorgan denk
yorgun harap, turşu

Sayfalar :712/729
<<< 709 710 711 712 713 714 715 > >>