Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu!

Dikkat: Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin ikinci ve dördüncü harfi a olan 5 harfli kelimeleri aramak için ?a?a? şeklinde arama yapabilirsiniz. Böylece cevap kısmına yazabileceğiniz kelimeyi bulup eş anlamlılarını da soru kısmına yazabilirsiniz.

Eş anlamlı kelimelerle adam asmaca oyunu

zampara avratbaz, keskin
zamparalık bazlık
zan güman
zanaat pişe, sanat
zanaatçı zanaatkâr
zanaatkâr sanatkâr
zangırdamak titremek
zannetmek sanmak
zapt etmek tutmak
zaptiye jandarma
zar cidar, çeper, perde
zarafet incelik, nezaket, zariflik
zarafetli zarif
zarar hasar, hüsran, zayiat, ziyan
zarar ederek zararına
zarar etmek yitirmek

Sayfalar :720/729
<<< 717 718 719 720 721 722 723 > >>