Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu!

Dikkat: Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin ikinci ve dördüncü harfi a olan 5 harfli kelimeleri aramak için ?a?a? şeklinde arama yapabilirsiniz. Böylece cevap kısmına yazabileceğiniz kelimeyi bulup eş anlamlılarını da soru kısmına yazabilirsiniz.

Eş anlamlı kelimelerle adam asmaca oyunu

zarar ederek zararına
zarar etmek yitirmek
zarar vermek dokunmak
zararına zarar ederek
zararlı kötü, muzır, olumsuz, pis
zarf kap, kılıf, sarma
zarif ince
zariflik zarafet
zaruret icap, sıkıntı
zaruri elzem, gerekli, zorunlu
zat adam, kendi, kişi, nesne, öz, şahıs, şey
zaten doğrusu, esasen
zati zaten
zatî kişisel, özel
zatlar zevat
zavallı âciz, biçare, fakir, fukara, gariban, garip, miskin, perişan
zaviye açı, bucak, köşe
zayi boş, kayıp, yararsız
zayi etmek kaybetmek, yitirmek
zayi olmak kaybolmak, yitmek

Sayfalar :721/729
<<< 718 719 720 721 722 723 724 > >>