Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu!

Dikkat: Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin ikinci ve dördüncü harfi a olan 5 harfli kelimeleri aramak için ?a?a? şeklinde arama yapabilirsiniz. Böylece cevap kısmına yazabileceğiniz kelimeyi bulup eş anlamlılarını da soru kısmına yazabilirsiniz.

Eş anlamlı kelimelerle adam asmaca oyunu

abdarlık letafetlilik, sululuk, şıralılık, taravetlilik
abdarlılık ifadelilik, manalılık, tesirlilik
abdest taharet, vuzu
abdesthane tuvalet
abdug atlama, ayran
abece alfabe
abes boş, gereksiz, yersiz
abes yere boşuna
abgerden çömçe
abi benefşevi, gök, mavi
abide anıt, eser, estelik, heykel, kaynak, yadigâr, yadigârlık
abidik gubidik abuk sabuk
abit zahit
abitleşme zahitleşme
abitleşmek zahitleşmek
abitlik zahitlik
abiye gösterişli, tuvalet
abır giyim, haya, haysiyet, hürmet, kadir kıymet, kıyafet, şeref, üst baş
abırlamak azarlamak, biabır etmek, tane etmek, tanlamak
abırlı hayalı, hürmetli, ismetli, itibarlı, münasip, namuslu, nüfuzlu, selikalı, utangaç, yakşı

Sayfalar :2/743
< 1 2 3 4 5 > >>