Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu!

Dikkat: Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin ikinci ve dördüncü harfi a olan 5 harfli kelimeleri aramak için ?a?a? şeklinde arama yapabilirsiniz. Böylece cevap kısmına yazabileceğiniz kelimeyi bulup eş anlamlılarını da soru kısmına yazabilirsiniz.

Eş anlamlı kelimelerle adam asmaca oyunu

abullabut hantal, kaba
abus acayip, garip, somurtkan
dilenci, fakir, haris, hevesli, karnıboş, kâsıp, muhtaç, sefil, yalanaç, yoksul, yurtsuz
aç kalmak acıkmak, acmak
acaba acep, göresin, kuşku, şüphe
açacak anahtar
acar becerikli, cesur, çevik, yeni
açar anahtar, kilit, miftah
acara acar
acayip abus, antika, garip, ibret, tuhaf
acele çabuk, derrev, ivedi, şaşılınç, tacilî, telesik, tez
acele etmek aşıkmak, telesmek
aceleci acul, çabuk, farfara, ivecen, kıvrak
acelecilik aldıraşlık, telaş
aceleten çabucak
Acemce Farsça
acemi amatör, bilgisiz, müptedi, tecrübesiz, tor, toy
açgöz açgözlü, haris, ihtiraslı, tamahkâr
açgözlü açgöz, gözü aç, haris, hırslı, tamahkâr

Sayfalar :4/743
< 1 2 3 4 5 6 7 > >>