Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü - Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu!

Dikkat: Bulmaca hazırlayanlar için özel arama fonksiyonu bulunmaktadır. Örneğin ikinci ve dördüncü harfi a olan 5 harfli kelimeleri aramak için ?a?a? şeklinde arama yapabilirsiniz. Böylece cevap kısmına yazabileceğiniz kelimeyi bulup eş anlamlılarını da soru kısmına yazabilirsiniz.

Eş anlamlı kelimelerle adam asmaca oyunu

açgözlük harislik, heves, ihtiras, tamahkârlık
acil ivedi
acil yardım ilk yardım
acilen çabucak
aciz güçsüzlük
âciz miskin, zavallı
âcizlik güçsüzlük
acı ağır, ağrı, ateş, azar, çığlık, dağ, dokunaklı, elem, eziyetli, felaketli, göbüt, ıstırap, keder, kaba, keskin, kırıcı, kötü, kubat, meşakkatli, üzüntü, yara, zehir, zehirli
açı bucak, zaviye
acı olmak acılaşmak
açığa vurmak dökmek, ifşa etmek
açık aleni, bâz, berrak, boş, çıplak, fatih, meftuh, münhal, ruşen, sarih, somut, vazıh, zahir
acık acı, dert, elem, gayz, gazap, hırs, hiddet, ıstırap, keder, matem, yas
açık ağızlı ahmak, aptal, sersem
açık artırma artırma, müzayede
açık iclas açık oturum
açık oturum açık iclas
açık saçık edepsiz, müstehcen

Sayfalar :5/743
<<< 2 3 4 5 6 7 8 > >>