açar sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

açar anahtar, kilit