açgöz sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

açgöz açgözlü, haris, ihtiraslı, tamahkâr