açgözlü sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

açgözlü açgöz, gözü aç, haris, hırslı, tamahkâr