abır sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abır giyim, haya, haysiyet, hürmet, kadir kıymet, kıyafet, şeref, üst baş