abırlı sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abırlı hayalı, hürmetli, ismetli, itibarlı, münasip, namuslu, nüfuzlu, selikalı, utangaç, yakşı