abırsız sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abırsız edepsiz, hayasız, utanmaz