abırsızlık sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abırsızlık edepsizlik, hayasızlık, utanmazlık