abadanlık sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abadanlık imar, kent, mesken, şehir, şenlik