abajur sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abajur kalpak, örtük, sayvan, siper