abajurlu sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abajurlu kalpaklı, siperli