abanmak sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abanmak bastırmak, dayanmak