abartmak sözcüğünün eş anlamlısı nedir? - Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

abartmak artırmak, börttürmek, mübalağa etmek